Vi bygger din WordPress

Innholdsfortegnelse

Tidsramme

For å fullføre arbeidet som er skissert i prosjektbeskrivelsen, trenger vi;

 • WP mini 2-3 uker,
 • WP basic 8-10 uker,
 • WP large 10-16 uker,
 • WP nettbutikk 16-20 uker,


fra vi mottar innhold, bilder, filmer, fra begynnelse til slutt, avhengig av størrelse og omfang, samt når vi mottar tilbakemelding ved hver milepæl. Ved signering av forslaget er vi forberedt på å starte arbeidet umiddelbart.

Avtale og vilkår

Benchmark Performance AS er den rette juridiske eier av denne avtalen. 
Du som kunde benytter oss for å utvikle ny WordPress webside basert på den estimerte totalprisen definert i tilbudet. 

Tjenesten inneholder

WP mini

 • Onepager / kampanjeside
 • Ingen undersider
 • Malbasert design
 • Responsivt design
 • Kontaktskjema
 • Google maps
 • Google analystics

WP normal

 • Inntil 10 undersider
 • Malbasert design
 • Responsivt design
 • Kontaktskjema
 • Google maps
 • Google analystics

WP large

 • Inntil 20 undersider
 • Skreddersydd design
 • Responsivt design
 • Kontaktskjema
 • Google maps
 • Google analystics

WP nettbutikk

 • Inntil 10 undersider
 • Skreddersydd design
 • Responsivt design
 • Kontaktskjema
 • Google maps
 • Google analystics
 • Webshop WooCommerce
 • Stripe (VISA) integrasjon

WordPress webutvikling  

Vi leverer en WordPress nettside med tilhørende design  elementer. Du har løpende muligheter til å gjennomgå  arbeidet vårt og gi tilbakemelding.  

Endringer og revisjoner Vi vet av erfaring at fastpriskontrakter sjelden er gunstige  for noen når det gjelder disse tjenestene. Vi ønsker ikke å  begrense muligheten for å gjøre endringer eller ta  avgjørelser på et senere tidspunkt når du kanskje er  bedre informert. Prisen i denne kontrakten er basert på  hvor lang tid vi anslår at vi trenger for å oppnå alt du har  fortalt oss at du vil oppnå, men vi er glade for å være  fleksible. Hvis du vil ombestemme deg eller legge til noe  nytt, vil det ikke være et problem, da vi gir et eget  estimat for å dekke tilleggsarbeidet.

Rådgivning  

Vi oppdaterer løpende gjennom avtaleperioden,  lager strategidokumenter og tilbyr e-post og telefon  support. Vi gjennomgår analysene og gir anbefalinger.  

Med denne avtalen kan du benytte alle selskapets tjenester basert på den satte timeprisen 1.290 pr time eks. mva. Antall timer i tilgjengelig er definert i tilbudet.  

Endringer og revisjoner  

Vi vet av erfaring at fastpriskontrakter sjelden er gunstige  for noen når det gjelder disse tjenestene. Vi ønsker ikke å begrense muligheten for å gjøre endringer eller ta  avgjørelser på et senere tidspunkt når du kanskje er  bedre informert. i Prisen i denne kontrakten er basert på  hvor lang tid vi anslår at vi trenger for å oppnå alt du har  fortalt oss at du vil oppnå, men vi er glade for å være  fleksible. Hvis du vil ombestemme deg eller legge til noe  nytt, vil det ikke være et problem, da vi gir et eget  estimat for å dekke tilleggsarbeidet.  

Feil  

Vi kan ikke garantere at vårt arbeid vil være feilfritt (vi er mennesker). Så vi kan ikke holdes ansvarlige overfor dere som kunde eller noen tredjepart for skader, inkludert tapt  fortjeneste, tapte besparelser eller andre tilfeldige, følgeskader eller spesielle skader, selv om du har  informert oss om dem. 

Gjensidig samarbeid  

Vi samtykker i å gjøre vårt ytterste for å oppfylle og  overgå forventningene dine til de resultatene som er  oppført ovenfor. Du samtykker i å hjelpe oss, ved å gjøre  tilgjengelig informasjon til oss tilgjengelig for oss, og  samarbeide med oss om å fremskynde arbeidet. 

Gebyrer for utførte tjenester  

Forespørsler utover vårt avtalte eller månedlige budsjett kan betraktes som utenfor avtalen, og en endring av  budsjettet vil bli anbefalt. Prosjekter som går i dvale lenger enn 45 dager vil påløpe gebyr for å gjenoppta  arbeidet etter skjønn. 

Support- og vedlikeholdsavtale

En support og vedlikeholdsavtale er viktig og effektivt for å hjelpe deg med eventuelle ekstra problemer som oppstår underveis. Som en del av denne avtalen vil vi også levere analyserapporter og anbefalinger for å forbedre nettstedet ditt bedre, samt holde funksjoner oppdatert og sikkerheten ivaretatt. Support og vedlikeholdsavtalen er en løpende årlig forhåndsbetalt avtale som automatisk fornyes, frem til oppsigelse er mottatt. Avtalen har 3 måneders gjensidig oppsigelsestid etter de første 12 mnd, fakturert månedlig. Avtalen løper fra signert avtale, fornyes automatisk med prisen avtalt i tilbudet.

Hosting – tredjepart løsning

Vi samarbeider med SYSE As på hosting og tilbyr deres tjenester for å hoste deres webside. Vi som ekstern leverandør kan ikke ansvarliggjøres for feil i SYSE sine tjenester, men bistår ved behov for hjelp.