Case study

Hvordan vi lagde ny nettside for Unbolt i en corporate og moderne stil

Om Unbolt

Unbolt AS har raskt etablert seg som en nyskapende aktør innen bolig- og eiendomssektoren. I startfasen gjennomførte selskapet et strategisk oppkjøp av Iverdi AS, som nå har et tett samarbeid med Norsk Takst. IVerdi AS er kjent for å levere bransjens foretrukne fagsystem og innehar verdifull informasjon om boligens tilstand og behov.

Unbolt AS har styrket sin posisjon betydelig gjennom to nøkkeltransaksjoner innen «data & analyse»-segmentet. Med full eierskap i det svenske selskapet BuildFlow, som kombinerer datainnsamling med kapitalvarer, samt Reduce Analytics og deres ledende arbeid innen energianalyse og tiltak, har Unbolt plassert seg i forkant av den digitale omveltningen innen bransjen. Vi i Benchmark synes det er kjempespennende å jobbe med et så innovativt selskap.

Utfordringen

Unbolt stod overfor en utfordring, deres eksisterende nettside reflekterte ikke lenger deres identitet og visjon på en bra nok måte. Den var rett og slett skikkelig utdatert. Det var på dette tidspunktet at de inngikk et samarbeid med oss i Benchmark for å hjelpe til med å gi et mer profesjonelt uttrykk. Det er også viktig at nettsiden representerer selskapets verdier.

Denne artikkelen viser reisen Unbolt og Benchmark tok sammen for å endre Unbolt sin nettside til en moderne og funksjonell plattform som ga dem konkurransefortrinn i sitt marked. Vi vil se på prosessen, valgene som ble tatt, og de positive resultatene som ble oppnådd. Gjennom dette casestudiet vil vi dykke ned i hvordan Unbolt ble kledd i en ny og mer passende «drakt» for det digitale landskapet.

Prosessen bak en ny nettside

Vi i Benchmark satte i gang en grundig prosess for å forstå Unbolt sine behov og mål. Unbolt hadde allerede utviklet en egen designmal som de ønsket å bruke som utgangspunkt. Først og fremst ble det gjennomført møter og workshops med Unbolt sitt team for å samle innsikt om deres bedrift, bransje, målgruppe og ambisjoner. Dette var et avgjørende første skritt for å skape en god løsning basert på Unbolt sitt eksisterende design.

Under denne fasen ble det også foretatt en grundig gjennomgang av Unbolt sin eksisterende nettside og designmal. Dette inkluderte en analyse av nettstedets struktur, innhold, navigasjon og ytelse, samt designelementene som allerede var utviklet.

Vi i Benchmark jobbet ut ifra at en moderne nettside ikke bare handler om design og funksjonalitet, men også om å formidle et personlig og menneskelig preg. Derfor ble det bestemt at det skulle bli tatt nye portrettbilder av Unbolt sine ansatte for å gjøre nettsiden mer innbydende og autentisk. Altfor mange bedrifter har gamle, og ofte utdaterte bilder og innhold.

Vi samarbeidet tett med Unbolt for å organisere en dag der alle ansatte skulle bli fotografert. Denne prosessen ble gjennomført profesjonelt for å sikre at bildene reflekterte hver ansattes unike personlighet samtidig som de fulgte en felles estetisk stil for nettstedet. De ansatte fikk selv lov til å velge bildet som skulle brukes på siden.

Slik løste vi det

Etter lanseringen av den nye nettsiden opplevde Unbolt betydelige forbedringer. Trafikken til nettstedet økte, og bounce rate ble redusert, noe som indikerte at besøkende fant innholdet mer relevant og engasjerende. Unbolt rapporterte også en økning i henvendelser fra potensielle kunder og partnere etter lanseringen av den nye  nettsiden. Dette førte til økt konverteringsfrekvens og bidro til å styrke Unbolt sin posisjon i bransjen. De har fått mange gode tilbakemeldinger på den nye nettsiden.

Dette casestudiet viser at selv om et selskap allerede har en designprofil, kan et markedsbyrå som har ekspertise innen både design og webutvikling, bidra til å oppnå et profesjonelt uttrykk. Benchmark sitt tverrfaglige team optimaliserte både strategi, utseende og funksjonalitet i forbindelse med nettsiden.

Gjennom dette samarbeidet var Unbolt i stand til å oppnå en ny digital identitet som satte dem i en sterkere posisjon i deres bransje. Denne historien understreker viktigheten av å ta i bruk eksisterende ressurser for å oppnå bedre resultater. Vi i Benchmark er fornøyd med bidraget til å hjelpe kunder med å kle seg i en ny digital «drakt» som ikke bare ser bra ut, men også gir konkrete resultater i form av økt synlighet, engasjement og tillit.
Se hjemmesiden her: unbolt.no.

Ta kontakt med oss for en prat om hva dere ønsker å oppnå