Case study

Økt pagespeed fra 9/100 poeng til 81/100 poeng på mobil

Utgangspunkt

Apotek For Deg, en nettbutikk som spesialiserer seg på salg av apotekvarer, opplevde betydelige tap på grunn av en treg nettside. Kundene deres opplevde frustrasjon og lang ventetid under lasting av sidene, noe som førte til at mange potensielle kunder forlot nettstedet før de gjennomførte et kjøp. Apotek For Deg innså behovet for å forbedre nettsidens ytelse og engasjerte Benchmark for å øke pagespeed og forbedre brukeropplevelsen.

Hva er pagespeed

Pagespeed refererer til hastigheten på nettsidens lasting og brukeropplevelse. Det måles vanligvis ved hjelp av ulike metrikker og poengsum på en skala fra 0 til 100. Pagespeed inkluderer faktorer som tid til første byte, full lastetid, komprimering av ressurser, caching og optimalisering av bilde- og kodeelementer. En høy pagespeed-poengsum indikerer at nettsiden laster raskt og gir en god brukeropplevelse.

Viktigheten av å ha en rask nettside:

En rask nettside er avgjørende for å oppnå suksess på nettet av flere grunner:

  •  Brukeropplevelse: Nettbrukere forventer rask respons og umiddelbar lasting av nettsider. En treg nettside fører til frustrasjon, lavt brukerengasjement og økt sannsynlighet for at besøkende forlater nettstedet før de fullfører handlinger som kjøp eller registrering.

 

  •  Konverteringsrate: En rask nettside har en direkte innvirkning på konverteringsraten. Jo raskere nettsiden laster, desto mer sannsynlig er det at besøkende blir værende, navigerer gjennom produktene/tjenestene og fullfører konverteringshandlingen.

 

  • Søkemotoroptimalisering (SEO): Søkemotorer, som Google, vurderer hastigheten på nettsider som en viktig faktor i rangeringen av søkeresultater. En rask nettside vil ha en høyere sjanse for å bli rangert høyt og oppnå bedre synlighet i søkeresultatene.

Konsekvensen av en lav pagespeed for en nettside i dagens brukerkrav

I dagens brukerkrav er en lav pagespeed for en nettside svært ugunstig og kan ha flere konsekvenser:

 

  • Høy bounce rate: Brukere forventer at nettsider laster raskt, og hvis en nettside er treg, vil mange besøkende forlate siden uten å utføre noen handlinger. Dette resulterer i en høy bounce rate, som indikerer at brukere ikke finner nettsiden attraktiv eller brukervennlig.

 

  • Tap av potensielle kunder: Når en nettside laster tregt, kan potensielle kunder bli frustrerte og miste interessen for å utforske produkter/tjenester eller fullføre en kjøpsprosess. Dette fører til tap av salgsmuligheter og lavere omsetning for bedriften.

 

  • Dårlig omdømme: En treg nettside sender et signal om dårlig kvalitet og manglende omsorg for brukernes opplevelse. Dette kan påvirke bedriftens omdømme negativt, da brukere kan oppfatte at bedriften ikke er profesjonell eller pålitelig.

 

  • Redusert søkemotorrangering: Søkemotorer prioriterer raskere nettsider i søkeresultatene. En lav pagespeed kan derfor resultere i lavere rangering, noe som påvirker synligheten og trafikken til nettstedet.

 

  • Tap av konkurransekraft: I dagens digitale marked er konkurransen intens, og brukerne har høye forventninger til nettsider. Hvis en nettside ikke oppfyller brukernes krav til hastighet og brukervennlighet, vil det være vanskelig å konkurrere effektivt mot andre bedrifter innen samme bransje.

 

Derfor er det avgjørende for bedrifter å prioritere pagespeed-optimalisering for å oppfylle brukerkrav, øke konverteringsraten, forbedre omdømme og opprettholde konkurransekraften i dagens digitale landskap

Konklusjon

Ved å engasjere Benchmark og implementere en rekke best practices for økt pagespeed oppnådde Apotek For Deg betydelige forbedringer i ytelsen til deres mobilnettsted og desktopnettsted. Gjennom grundig analyse, bildeoptimalisering, ressurskomprimering, caching og andre beste praksiser klarte Benchmark å øke pagespeed-scoren betydelig. Resultatet av dette arbeidet var en økning fra 9/100 til 81/100 poeng på mobilnettstedet, samt en forbedring fra 55/100 til 96/100 poeng på desktop. Ved å prioritere optimalisering av nettsidens ytelse vil Apotek For Deg være i stand til å tilfredsstille brukernes behov og forventninger, og samtidig oppnå økonomisk vekst.

«Benchmark har vist seg å være en pålitelig partner som var i stand til å identifisere og implementere effektive tiltak for å forbedre pagespeed for Apotek For Deg. Denne betydelige forbedringen vil ikke bare øke brukerengasjementet og konverteringsraten, men vil også bidra til å styrke Apotek For Degs omdømme og konkurransedyktighet.» – Erica Khoung ved Apotek For Deg AS

Med Benchmark sin ekspertise innen nettsideoptimalisering og dedikasjon til å levere enestående resultater, har Apotek For Deg nå et nettsted som er raskt, brukervennlig og i stand til å møte dagens brukerkrav. Denne suksessen illustrerer viktigheten av å fokusere på pagespeed og understreker Benchmark sin evne til å levere målbare resultater for sine kunder. Ved å kontinuerlig overvåke og vedlikeholde pagespeed kan Apotek For Deg opprettholde sin konkurransedyktighet og fortsette å tilby en førsteklasses brukeropplevelse på nett.

Vil du samarbeide med oss?