Nye regler for salgsmarkedsføring

Del artikelen:

Salgsmarkedsføring er en viktig del av strategien for detaljhandler og nettbutikker. Begreper som «tilbud,» «kampanje», «salg» eller «spar» er blant de mange brukte ordene. Dette konseptet, kjent som salgsmarkedsføring, står sentralt i hvordan bedrifter tiltrekker seg kunder og driver salg.

Norge innførte, som en del av markedsføringsloven, nye regler for salgsmarkedsføring 1. oktober 2023. Dette vil endre på måten bedrifter kan drive markedsføring. I denne artikkelen viser vi deg hvordan disse endringene i regelverket gir både fordeler og utfordringer for din bedrift.

Bedre beskyttelse til forbrukere i EU

De nye reglene ble implementert gjennom markedsføringsloven og en ny bestemmelse i prisopplysningsforskriften. Disse endringene er også en del av EUs bredere innsats for å styrke forbrukerbeskyttelsen. Med det økende fokuset på å beskytte forbrukernes interesser, har det også blitt mer komplekst å forstå og overholde markedsføringsreglene. I tillegg har størrelsen på bøter fra Forbrukertilsynet for klare regelbrudd økt betydelig.

Førpris og store rabatter

Tidligere hadde næringsdrivende en viss grad av fleksibilitet når de fastsatte førprisen for produktene sine. Dette førte ofte til at førprisene ble kunstig høye for å kunne tilby store rabatter som virket fristende for kunder. De nye reglene setter imidlertid begrensninger på denne praksisen. Ifølge de nye reglene er førprisen den laveste prisen som produktet har blitt solgt til i markedet de siste 30 dagene før starten av salget. Dette betyr at førprisen nå må være basert på faktiske markedsforhold, og det er ikke lenger tillatt å øke førprisene for å gi inntrykk av større rabatter enn det som er reelt.

Førpris i markedsføring

Det viktigste aspektet ved de nye reglene er at førprisen nå vil bestemme hvor mye rabatt som kan tilbys på et produkt. Hvis en næringsdrivende gir for eksempel 20% rabatt på et produkt, må denne rabatten beregnes fra den laveste prisen produktet ble tilbudt de siste 30 dagene før kampanjen startet. Dette vil gjøre det enklere for forbrukere å vurdere hvor attraktivt tilbudet faktisk er, da de vil ha et klart sammenligningsgrunnlag. I tillegg vil næringsdrivende være forpliktet til å oppgi førprisen i markedsføringsmaterialet sammen med den rabatterte prisen. Dette gjør det lettere for forbrukere å forstå rabattens virkelige verdi.

Næringsdrivende får større fleksibilitet

En viktig endring som næringsdrivende bør merke seg er at de ikke lenger trenger å ha faktiske salg til førprisen for å kunne tilby rabatter. Tidligere kunne det være utfordrende å finne kjøpere til produktene til førprisen, og dette førte til begrensninger i salgsmarkedsføringen. Med de nye reglene er det tilstrekkelig at produktet har blitt tilbudt til førpris i markedet uten krav om faktisk salg. Dette gir næringsdrivende større fleksibilitet når de utformer sine kampanjer.

Forbud mot villedende markedsføring

Mens de nye reglene gir næringsdrivende en viss frihet når det gjelder fastsettelse av førprisen, er det viktig å merke seg at det alltid vil være et generelt forbud mot villedende markedsføring. Dette betyr at hvis en næringsdrivende setter en urealistisk høy pris på et produkt, en pris som ingen kjøpere vil akseptere, for deretter å tilby store rabatter, kan dette bli ansett som villedende. I samsvar med det overordnede målet om forbrukerbeskyttelse, er det avgjørende at næringsdrivende opptrer ærlig og gir realistiske priser og rabatter i markedsføringen.

Kundeklubber og lojalitetsprogrammer

Tidligere var det en praksis der næringsdrivende kunne tilby spesielle tilbud og rabatter til kundeklubber eller lojalitetsprogrammer uten at dette påvirket førprisen. Med de nye reglene vil dette endre seg. Førprisen vil nå inkludere priser som har blitt tilbudt til allmennheten så vel som til lojalitetsprogrammer eller kundeklubber. Dette betyr at for næringsdrivende blir det viktig å opprettholde et jevnt prisnivå til forskjellige målgrupper, da spesielle rabatter ikke lenger kan unntas fra beregningen av førprisen.

Det finnes noen unntak

Det er likevel et viktig unntak i reglene når det gjelder individuelle rabatter. Dersom en næringsdrivende gir en individuell kunde en rabatt av spesifikke årsaker, som for eksempel klager eller misnøye, vil dette ikke påvirke førprisen for fremtidige salg. Dette gir næringsdrivende mulighet til å behandle hver kunde unikt uten å påvirke den generelle førprisen. Det gir også rom for å håndtere situasjoner der kundetilfredshet er avgjørende.

Det er imidlertid en del uklarhet rundt hvordan rabatter til andre grupper av personer enn kundeklubber vil bli behandlet i forhold til førprisregelen. For eksempel, vil det være mulig å tilby en «studentrabatt» uten å påvirke førprisen? Eller hva med rabatter for personer som jobber i umiddelbar nærhet til butikken? Disse spørsmålene er ennå ikke fullstendig avklart og kan kreve ytterligere veiledning og tolkning fra myndighetene.

Introduksjonstilbud istedenfor salg

En betydelig bekymring som næringsdrivende må ta hensyn til, er hvordan de nye reglene vil påvirke salget av nye varer og varer med kort holdbarhet. For nye varer, som nylig har blitt introdusert i sortimentet, har Norge valgt en mindre gunstig tilnærming for næringsdrivende. Det blir ikke tillatt å markedsføre disse varene som «salg» før de har vært tilgjengelige i 30 dager. Imidlertid er det lovlig å markedsføre dem som «introduksjonstilbud.» Dette kan potensielt påvirke hvordan bedrifter lanserer nye produkter og kampanjene de kjører i forbindelse med dem.

Varer med kort holdbarhet

Når det gjelder varer med kort holdbarhet, som varer som nærmer seg utløpsdato, er situasjonen også utfordrende. Selv om det fortsatt er tillatt å selge slike varer med rabatt, kan markedsføring av disse rabattene være problematisk. Ved det første salget av varer med kort holdbarhet, vil førprisen for disse varene være satt. Dette betyr at det vil være vanskelig å markedsføre senere rabatter på disse varene i løpet av de neste 30 dagene. Dette kan være en betydelig hindring for markedsføringen av slike varer, og det er også en bekymring fra et bærekraftsperspektiv, da det kan begrense muligheten for å informere forbrukerne om prisreduksjoner på produkter som nærmer seg utløpsdato.

Lengre kampanjer med progressivt salg 

En ny funksjon som er introdusert i de nye reglene er muligheten for progressivt salg. Dette betyr at næringsdrivende kan starte en kampanje med en viss rabatt, for deretter å øke rabatten i løpet av salgsperioden. Samtidig kan førprisen før kampanjestart alltid brukes som referansepunkt. Dette gir næringsdrivende muligheten til å lage kampanjer som tiltrekker seg kunder i løpet av en lengre periode og øker gradvis rabattene for å oppmuntre til kjøp. For eksempel kan en næringsdrivende tilby 10% rabatt den første uken og deretter øke rabatten til 20% den andre uken. Dette gir både bedrifter og kunder en mer dynamisk opplevelse av kampanjen.

30 dagers kampanjer kan være lovlig

En viktig detalj som ikke er fastsatt i de nye reglene er hvor lenge det er tillatt å ha en salgskampanje. Norge har valgt å ikke fastsette spesifikke regler for hvor lenge en kampanje kan vare. Imidlertid advarer myndighetene om at dersom en kampanje pågår for lenge, kan salgsprisen etter hvert anses som den ordinære prisen for produktet. Dette kan føre til at den generelle praksisen vil bli ansett som villedende i henhold til markedsføringsloven. Selv om det er uklart hva som regnes som en akseptabel kampanjeperiode, antyder myndighetene at en treukers periode mest sannsynlig vil være akseptabel. Det er også argumenter for at en kampanjeperiode på 30 dager kan være innenfor regelverket. Dette spørsmålet vil sannsynligvis bli klarere etter hvert som reglene blir praktisert.

For å oppsummere noe komplisert innhold

For å oppsummere er det viktig å merke seg at de nye reglene kun gjelder salg av varer og bare når næringsdrivende reduserer sin egen førpris. Kampanjer som fokuserer på tjenester eller bruker prissammenligning som salgsargument, er underlagt de generelle reglene om villedende markedsføring. Det er avgjørende for næringsdrivende å forstå og overholde disse nye reglene for å unngå potensielle bøter og sikre at markedsføringen er rettferdig og gjennomsiktig for forbrukerne. For mer informasjon eller for å diskutere konkrete kampanjer, ta gjerne kontakt med oss i Benchmark, så vi kan veilede deg gjennom de nye reglene og sikre at du er i samsvar med dem.

Relaterte artikler

Alt du trenger å vite om HubSpot

I dagens stadig skiftende digitale verden er det viktigere enn noen gang å tilpasse seg og utnytte alt digital markedsføring har å by på. HubSpot